Służebność przesyłu od 1 stycznia 2015 r. zwolniona z PIT

18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od PIT zostali objęci właściciele nieruchomości będący osobami fizycznymi, niezależnie od przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

  • 18 października br. weszła w życie nowelizacja ustawy
  • o podatku dochodowym od osób fizycznych.
  • Dzięki nowej regulacji zwolnieniem od
  • PIT zostali objęci właściciele nieruchomości
  1. będący osobami fizycznymi, niezależnie od
  2. przeznaczenia gruntu. Zmiana ustawy stosuje
  3. się niejako wstecz tj. do wynagrodzeń tytułem
  4. ustanowienia służebności przesyłu od dnia 1 stycznia 2014 r.

W dniu 18 października 2014 r. weszła w życia ważna nowelizacja w zakresie opodatkowania podatkiem

img8dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

img7dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym w katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a) wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

Wypłacanych właścicielom nieruchomości z tytułu

Ustanowienia służebności przesyłu. Zgodnie z dodanym

W katalogu zwolnień z art. 21 ust. 1 ustawy, pkt. 120a)

Wolne od podatku dochodowego jest „wynagrodzenie otrzymane
Za ustanowienie służebności przesyłu w rozumieniu przepisów prawa cywilnego”.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]