Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 45/12 z dnia 14 kwietnia 2015 roku orzeczono, że przepisy ustawy Prawo Bankowe dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te stracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 roku.

Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny ? Jest to formuła zobowiązująca kredytobiorcę do podpisania zgody na poddanie się egzekucji jeżeli nie spłaca on zobowiązań. Jest to zatem powszechnie stosowana przez banki forma zabezpieczenia ich roszczeń wynikających m. in. z umów kredytowych.

W przypadku stwierdzenia przez bank istnienia zaległości po stronie klienta, bank jest zwolniony od obowiązku dochodzenia roszczenia w postępowaniu sądowym i merytorycznego wykazywania zasadności roszczenia; a tym samym klient pozbawiony jest możliwości merytorycznej obrony. Przed skierowaniem sprawy do postępowania egzekucyjnego bank jest zobowiązany jedynie do uzyskania klauzuli wykonalności na bankowym tytule egzekucyjnym.

Pominięcie fazy sądowego postępowania rozpoznawczego – jak potwierdził Trybunał Konstytucyjny – powoduje brak równowagi między stronami, bowiem stawia bank w pozycji silniejszego.

Dłużnikowi przysługuje co prawda powództwo przeciwegzekucyjne, ale każdorazowo musi uiścić opłatę w wysokości 5 % spornej kwoty. Z kolei bank płaci jedynie 50 zł od wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.

 

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]

Inne aktualnośći

img9 - Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

W obecnych czasach rosnącej mobilności zawodowej oraz coraz częstszych zmian miejsca zatrudnienia, sytuacja, w której pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje działania godzące w dobro byłego pracodawcy nie należą do rzadkości. Jeśli takie naganne…

aktualnosci1 - Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem Darowizny otrzymane od członków najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli spełnione zostaną warunki skorzystania ze zwolnienia. W odpowiedzi na interpelację z…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.