Blog

Tarcza antykryzysowa – pomoc prawna adwokat poznaŃ

W związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa w Polsce wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom,

Czytaj więcej

Dozór elektroniczny – odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Obecnie obowiązujące przepisy kodeksu karnego wykonawczego zakładają możliwość odbywania kary w systemie dozoru elektronicznego przez osoby skazane na nie więcej niż rok i sześć miesięcy pozbawienia wolności, a nie jak dotychczas, jedynie na nie więcej niż rok.

Czytaj więcej

Najem powierzchni handlowych – problemy wywoŁane koronawirusem

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął najemców lokali handlowych, w szczególności w sklepach wielkopowierzchniowych.

Czytaj więcej

BranŻa gastronomiczna – problemy wywoŁane koronawirusem

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął najemców lokali handlowych, w tym właścicieli pubów i restauracji. Projektowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej nie odnoszą się bezpośrednio do branży gastronomicznej, ale mogą korzystnie wpłynąć na ochronę restauracji i pubów przed kryzysem.

Czytaj więcej

OdwoŁana wycieczka – problemy wywoŁane koronawirusem

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął osób, które miały zaplanowany wyjazd turystyczny oraz podmiotów prowadzących działalność turystyczną.

Czytaj więcej

Umorzenie podatku od nieruchomoŚci w zwiĄzku z epidemiĄ koronawirusa

Trudności dotykające przedsiębiorców w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa wpływają na możliwości zapłaty zobowiązań podatkowych.

Czytaj więcej

Zwolnienia grupowe – koronawirus

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników, stając w obliczu nadchodzącego kryzysu muszą zmierzyć się z ograniczeniami w liczbie zatrudnionych pracowników. W niektórych wypadkach konieczne jest przeprowadzenie procedury tzw. zwolnień grupowych

Czytaj więcej

Dofinansowania dla pracodawcÓw w czasie koronawirusa

Projekt Tarczy antykryzysowej w kwestiach pracowniczych zakłada dwa główne rozwiązania mogące pomóc pracodawcą w przetrwaniu kryzysu.

Czytaj więcej

Umorzenie zobowiĄzania podatkowego, rozŁoŻenie podatku na raty tarcza antykryzysowa

Przedsiębiorca w trudnej sytuacji gospodarczej może starać się o odroczenie spłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenie na raty lub nawet umorzenie, w całości lub w części zobowiązania podatkowego.

Czytaj więcej

Wniosek o zwolnienie ze skŁadek zus tarcza antykryzysowa

Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, związane z epidemią koronawirusa w Polsce przewidują możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców. Przepisy zakładają umorzenie składek za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r.

Czytaj więcej