BRANŻA GASTRONOMICZNA – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął najemców lokali handlowych, w tym właścicieli pubów i restauracji. Projektowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej nie odnoszą się bezpośrednio do branży gastronomicznej, ale mogą korzystnie wpłynąć na ochronę restauracji i pubów przed kryzysem.

Najem w sklepach wielkopowierzchniowych

Rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej zawierają ułatwienia dla najemców lokali. W obiektach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 w których wprowadzono zakaz handlu, wygasają wzajemne zobowiązania stron umowy najmu, dzierżawy lub innej podobnej umowy, przez którą dochodzi do oddania do używania powierzchni handlowej (umowy). Po zakończeniu okresu zakazu Uprawniony do używania powierzchni handlowej powinien złożyć udostępniającemu bezwarunkową i wiążącą ofertę woli przedłużenia obowiązywania umowy na dotychczasowych warunkach o okres obowiązywania zakazu przedłużony o sześć miesięcy. Taka oferta powinna być złożona w okresie trzech miesięcy od dnia zniesienia zakazu. Przepisy projektowanej ustawy odnoszą się również do pozostałych najemców. W przypadku gdy czas obowiązywania umowy najmu lokalu zawartej przed dniem wejścia w życie ustawy upływa po tym dniu, a przed dniem 30 czerwca 2020 r., umowa ta ulega przedłużeniu do dnia 30 czerwca 2020 r., na warunkach dotychczasowych.

Projektowane przepisy stanowią również, że Do dnia 30 czerwca 2020 r. nie wypowiada się najemcy umowy najmu lub wysokości czynszu.

Prawo pracy w branży gastronomicznej

Dla branży gastronomicznej istotne znaczenie mają również przepisy prawa pracy. W projektowanej ustawie znajdują się przepisy pozwalające na udzielenie dofinansowania do utrzymania stanowisk pracy oraz zwrotu części wynagrodzeń. Możliwości uzyskania wsparcia zależą od wielkości danego przedsiębiorcy.

Pozostałe ułatwienia

Część przedsiębiorców będzie również mogła wnioskować o umorzenie składek ZUS lub o ich odroczenie, a także o umorzenie podatku od nieruchomości. Istotne znaczenie ma również możliwość prowadzenia negocjacji z kontrahentami w sprawie odroczenia terminów płatności zobowiązań.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dokonania analizy Twojej sytuacji i znalezienia najlepszego rozwiązania skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

533-330-881
698-683-893

Inne aktualnośći

ODWOŁANA WYCIECZKA – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął osób, które miały zaplanowany wyjazd turystyczny oraz podmiotów prowadzących działalność turystyczną. Uczestnicy wycieczek Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uczestnikom wyjazdów turystycznych odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu całości…

NAJEM POWIERZCHNI HANDLOWYCH – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął najemców lokali handlowych, w szczególności w sklepach wielkopowierzchniowych. Najem w sklepach wielkopowierzchniowych Rozwiązania tzw. Tarczy antykryzysowej odnoszą się również do najemców powierzchni handlowych. Zgodnie z projektem ustawy…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.