Aktualności

Wypadki komunikacyjne i odszkodowania

Odszkodowania

Najczęstszą przyczyną wypadków komunikacyjnych jest zachowanie człowieka, który jako uczestnik ruchu drogowego nie zachowuje należytej ostrożności.

czytaj więcej

Odszkodowanie za błędy medyczne

Odszkodowania

Błędy medyczne i naruszenia praw pacjenta

Osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu w związku z zawinionym działaniem lekarza ma możliwość dochodzenia roszczeń od lekarza, placówki medycznej zatrudniającej lekarza bądź zakładów ubezpieczeń, z którymi wyżej wymienieni zawarli umowy odpowiedzialności cywilnej. Nasza kancelaria oferuje kompleksową pomoc w dochodzeniu wszelkich roszczeń powstałych wskutek błędów medycznych oraz naruszenia Praw Pacjenta.

Pojęcie błędu i zaniedbania medycznego

Polski system prawny nie zawiera legalnej definicji błędu medycznego. W doktrynie oraz orzecznictwie przyjęło się stosowanie tego pojęcia dla określenia sytuacji w której doszło do działania sprzecznego z powszechnie uznanymi zasadami wiedzy medycznej. Błędem w sztuce lekarskiej jest czynność lub zaniechanie lekarza w zakresie diagnozy i terapii niezgodna z nauką w dostępnym dla niego zakresie – lekarz ma bowiem obowiązek wykonywać swój zawód zgodnie z wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania oraz leczenia chorób, a także zgodnie z zasadami etyki zawodowej i z należytą starannością.

czytaj więcej

Odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia osobowego

Odszkodowania

Zapewniamy naszym klientom pełną obsługę prawną w dochodzeniu odszkodowań z tytułu ubezpieczenia osobowego. W zakres naszych usług wchodzi w szczególności: analiza dokumentów regulujących warunki wypłaty odszkodowania,pomoc w udowodnieniu doznania nieszczęśliwego wypadku,pomoc w wykazaniu doznania skutków określonych w warunkach ubezpieczenia,dochodzenie zapłaty sumy pieniężnej w przypadku śmierci ubezpieczonego dla: uposażonego wskazanego w umowie osób uprawnionych do dziedziczenia (jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonych) zastępstwo procesowe w związku z dochodzeniem roszczeń na drodze sądowej.

czytaj więcejKontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.