Aktualności

Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Prawo Cywilne

Upadłość konsumencka – bankructwo osoby fizycznej może być szansą na nowy start

Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego pozwalającego na wyjście ze spirali długów, a dzięki temu – oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć wymaga właściwego przygotowania, pozwala na ustabilizowanie sytuacji życiowej, dlatego osoby zadłużone, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań powinny zainteresować się możliwościami, jakie stwarza prawo.

czytaj więcej

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Prawo Cywilne

Darowizny otrzymane od członków najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli spełnione zostaną warunki skorzystania ze zwolnienia. W odpowiedzi na interpelację z 8 maja 2108 r. (nr 21588) Ministerstwo Finansów przypomina – w przypadkach, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, to:

czytaj więcej

Bankowy Tytuł Egzekucyjny niezgodny z Konstytucją

Prawo Cywilne

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 45/12 z dnia 14 kwietnia 2015 roku orzeczono, że przepisy  Prawo Bankowe dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

czytaj więcej

Drony – projekt nowych regulacji prawnych

Prawo Cywilne

W dniach 2 oraz 4 grudnia 2014 roku zostały przekazane do konsultacji publicznych projekty aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji.

czytaj więcej

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

Prawo Cywilne, Prawo pracy

Jeśli bezprawne działania byłego pracownika godzą w dobre imię i interes firmy, wówczas Pracodawca ma do wyboru pozostać na takie działania obojętny, „przeczekać je” albo podjąć cały zakres dostępnych prawem działań w celu wyeliminowania bezprawnych zachowań i naprawienia wyrządzonej w ich skutek szkody.

czytaj więcejKontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.