Kto może ogłosić upadłość konsumencką?

Upadłość konsumencka – bankructwo osoby fizycznej może być szansą na nowy start   Upadłość konsumencka to rodzaj postępowania sądowego pozwalającego na wyjście ze spirali długów, a dzięki temu – oddłużenie. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć wymaga właściwego przygotowania, pozwala na ustabilizowanie sytuacji życiowej, dlatego osoby zadłużone, które nie radzą sobie ze spłatą zobowiązań powinny zainteresować się możliwościami, […]

Czytaj więcej

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem

Nieopodatkowana darowizna pieniężna od rodziny musi zostać przelana na rachunek bankowy lub przesłana przekazem Darowizny otrzymane od członków najbliższej rodziny nie podlegają opodatkowaniu, jeżeli spełnione zostaną warunki skorzystania ze zwolnienia. W odpowiedzi na interpelację z 8 maja 2108 r. (nr 21588) Ministerstwo Finansów przypomina – w przypadkach, gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne, […]

Czytaj więcej

Bankowy tytuł egzekucyjny niezgodny z konstytucją

Wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego P 45/12 z dnia 14 kwietnia 2015 roku orzeczono, że przepisy ustawy Prawo Bankowe dotyczące bankowego tytułu egzekucyjnego są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te stracą moc z dniem 1 sierpnia 2016 roku. Czym jest Bankowy Tytuł Egzekucyjny ? Jest to formuła zobowiązująca kredytobiorcę do podpisania zgody […]

Czytaj więcej

Drony – projekt nowych regulacji prawnych

W dniach 2 oraz 4 grudnia 2014 roku zostały przekazane do konsultacji publicznych projekty aktów prawnych zawierających regulacje dotyczące bezzałogowych statków powietrznych – rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków oraz […]

Czytaj więcej

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

W obecnych czasach rosnącej mobilności zawodowej oraz coraz częstszych zmian miejsca zatrudnienia, sytuacja, w której pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje działania godzące w dobro byłego pracodawcy nie należą do rzadkości. Jeśli takie naganne i bezprawne działania byłego pracownika godzą w dobre imię i interes firmy, wówczas Pracodawca ma do wyboru pozostać na takie […]

Czytaj więcej