Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa przez byłego pracownika

W obecnych czasach rosnącej mobilności zawodowej oraz coraz częstszych zmian miejsca zatrudnienia, sytuacja, w której pracownik po rozwiązaniu umowy o pracę podejmuje działania godzące w dobro byłego pracodawcy nie należą do rzadkości. Jeśli takie naganne i bezprawne działania byłego pracownika godzą w dobre imię i interes firmy, wówczas Pracodawca ma do wyboru pozostać na takie […]

Czytaj więcej