DOFINANSOWANIA DLA PRACODAWCÓW W CZASIE KORONAWIRUSA

Projekt Tarczy antykryzysowej w kwestiach pracowniczych zakłada dwa główne rozwiązania mogące pomóc pracodawcą w przetrwaniu kryzysu.

Dofinansowanie

Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie, w drodze umowy zawartej ze Starostą. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku obrotów przedsiębiorstwa, od 50% do 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Warunkiem otrzymania wsparcia jest utrzymanie miejsc pracy co do których przedsiębiorca otrzyma dofinansowanie przez okres na jaki otrzyma dofinansowanie.

Przestój

Projektowane przepisy wprowadzają możliwość starania się o dofinansowanie do utrzymania miejsc pracy. Jeżeli w okresie przestoju pracodawca utrzyma miejsca pracy wówczas może starać się o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, które według projektowanych zmian będzie przysługiwać do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia. Warunkiem jego przyznania jest m.in. niezaleganie ze spłatą zobowiązań podatkowych.

Obniżenie wymiaru czasu pracy

W projektowanych zmianach istnieje możliwość uzyskania dofinansowania przy obniżeniu wymiaru czasu pracy  o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. W takim wypadku można uzyskać dofinansowanie w wysokości do 50% wynagrodzenia,  jednak nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Tych zmian należy dokonać w drodze porozumienia z pracownikami.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

533-330-881
698-683-893

Inne aktualnośći

UMORZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO, ROZŁOŻENIE PODATKU NA RATY TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przedsiębiorca w trudnej sytuacji gospodarczej może starać się o odroczenie spłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenie na raty lub nawet umorzenie, w całości lub w części zobowiązania podatkowego. Rozwiązania takie przewiduje art. 67a ordynacji podatkowej. Projektowane zmiany…

ZWOLNIENIA GRUPOWE – KORONAWIRUS

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników, stając w obliczu nadchodzącego kryzysu muszą zmierzyć się z ograniczeniami w liczbie zatrudnionych pracowników. W niektórych wypadkach konieczne jest przeprowadzenie procedury tzw. zwolnień grupowych. Procedura dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.