Zajmujemy się zarówno szkodami osobowymi jak i szkodami w mieniu. W szczególności pomagamy poszkodowanym w wypadkach drogowych oraz prowadzimy sprawy o odszkodowanie w przypadku śmierci osoby bliskiej. Zajmujemy się zarówno dochodzeniem roszczeń z odszkodowanie jak i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, a także uzyskaniem renty. Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach odszkodowawczych co zapewnia skuteczność i sprawność w działaniu oraz pozwala na rzetelną ocenę możliwości dochodzenia roszczeń.

Zapewniamy możliwość ustalenia wynagrodzenia za usługi Kancelarii w zależności od osiągniętego rezultatu