Reprezentujemy klientów indywidualnych w różnego rodzaju postępowaniach administracyjnych, w szczególności oferujemy pomoc w sporządzaniu odwołań od decyzji organów I stopnia oraz w sporządzaniu skarg do sądów administracyjnych oraz reprezentowania zarówno przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi jak i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym