Reprezentujemy Klientów przed urzędami skarbowymi, Dyrektorami Izb Administracji Skarbowych oraz sądami administracyjnymi w sprawach dotyczących zapłaty podatków. Doradzamy w zakresie prawa podatkowego, w szczególności w zakresie podatku dochodowego, podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych. Pomagamy załatwić formalności związane z prawidłowym złożeniem deklaracji podatkowych. Prowadzimy postępowania przed wszystkimi instancjami w toku postępowania administracyjnego i sądowego.