Reprezentujemy pracowników w sporach z pracodawcami, w szczególności w sprawach o nieuzasadnione rozwiązanie stosunku pracy bez wypowiedzenia, o odszkodowanie, przywrócenie do pracy oraz o wypłatę zaległego wynagrodzenia. Prowadzimy także sprawy związane z ustaleniem istnienia stosunku pracy. Sprawy z zakresu prawa pracy łączymy również z pomocą w obszarze ubezpieczeń społecznych, w szczególności w zakresie wypłat zasiłków macierzyńskich i chorobowych.