Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę klientów indywidualnych w zakresie prawa upadłościowego. Opiniujemy czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości, pomagamy w sporządzeniu wniosku do Sądu oraz reprezentujemy klienta przed Sądem w postępowaniu o ogłoszenie upadłości.