Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Obsługa prawna inwestycji budowlanych w Poznaniu

110m - Obsługa prawna inwestycji budowlanych

Bezpieczna realizacja procesu inwestycyjnego wymaga skorzystania z profesjonalnej pomocy prawnej. Kompleksowa obsługa prawna inwestycji budowlanych Poznań obejmuje zarówno przygotowanie przedsięwzięcia, tj. prowadzenie negocjacji czy przygotowanie niezbędnych dokumentów, jak i reagowanie na niespodziewanie pojawiające się zagrożenia kontraktowe, hamowanie eskalacji konfliktów i dążenie do polubownego rozwiązywania sporów.

Wybór oferty – najważniejszy jest zakres usług

Przepisy prawa budowlanego regulują szereg kwestii związanych z podjęciem, realizacją oraz nadzorem nad inwestycją budowlaną, a także – ochroną środowiska, przyznawaniem i weryfikowaniem certyfikatów stanowiących o posiadaniu uprawnień budowlanych pracowników czy zasadami działania organów administracji publicznej. Szerokie spectrum spraw związanych z prawem budowlanym wymaga staranności i dokładności już na etapie wyboru oferty usług obejmujących obsługę prawną inwestycji budowlanych. W szczególności należy zwracać uwagę czy angażowani prawnicy i specjaliści zobowiązują się do:

  • kompleksowego doradztwa w zakresie nabywania, zbywania czy oddawania nieruchomości do używania przez osoby trzecie,
  • badania stanu prawnego nieruchomości oraz wskazywaniu rozwiązań minimalizujących ryzyka ujawnione w toku takiego badania,
  • doradztwa w sprawach dotyczących ustanawiania i znoszenia obciążeń nieruchomości, w szczególności w odniesieniu do ograniczonych praw rzeczowych,
  • obsługi procesów związanych z przygotowaniem inwestycji, w szczególności – opracowywania i negocjowania umów oraz kontraktów budowlanych,
  • reprezentowania klienta we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych podejmowanych w związku z rozpoczęciem i realizacją inwestycji budowlanej, w szczególności,
  • reprezentowania klienta w prowadzonych negocjacjach,
  • bieżące doradztwo i pomoc prawną po rozpoczęciu prac budowlanych,
  • reprezentacja klienta w sporach sądowych z wykonawcami robót budowlanych i związanych z ewentualnymi roszczeniami wynikającymi.

Powyższe wyraźnie wskazuje, że obsługa prawna inwestycji budowlanych zakłada działania na rożnych płaszczyznach, a przez to wymaga kompleksowej znajomości szeregu ustaw, nie ograniczając się wyłącznie do przepisów o prawie budowlanym.

Wybór oferty na obsługę prawną inwestycji budowlanych powinien być poprzedzony dokładną kwerendą dotychczasowych inwestycji obsługiwanych przez oferenta. Jakkolwiek należy pamiętać, że każda inwestycja jest inna, a tym samym – oferta i warunki współpracy będą się od siebie różniły, tak warto poprosić o rekomendacje inwestorów. Prawo budowlane, ze względu na stopień skomplikowania, a także z uwagi na restrykcyjne regulacje, uważane jest za jedną z najbardziej wyspecjalizowanych gałęzi prawa. Stąd – im większym doświadczeniem wykazuje się oferent, tym większa gwarancja, że obsługa prawna inwestycji zagwarantuje bezpieczeństwo realizacji na każdym etapie prac.

Inne aktualnośćiKontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.