ODWOŁANA WYCIECZKA – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął osób, które miały zaplanowany wyjazd turystyczny oraz podmiotów prowadzących działalność turystyczną.

Uczestnicy wycieczek

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uczestnikom wyjazdów turystycznych odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu całości wynagrodzenia za wycieczkę. Muszą uzasadnić to faktem wystąpienia stanu nadzwyczajnego, jakim jest wystąpienie epidemii koronawirusa. Szczegółowe przepisy regulujące tę kwestię znajdują się w ustawie o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.

Właściciele Biur Podróży

Przed istotnym problemem stoją właściciele biur podróży. Ustawodawca przewidział problemy branży i stworzył regulacje umożliwiające odzyskanie poniesionych strat. Zgodnie z art. 13 ustawy o przeciwdziałaniu COVID-19 W przypadku, gdy podróżny odstąpi od umowy w trybie określonym w art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych lub organizator turystyki rozwiąże umowę o udział w imprezie turystycznej w trybie określonym w art. 47 ust. 5 pkt 2 tej ustawy, które to odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy pozostaje w bezpośrednim związku z wybuchem epidemii wirusa SARS-CoV-2, przedsiębiorcy turystycznemu przysługuje zwrot wpłat przekazanych na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. W takim wypadku może wystąpić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, o zwrot wpłaty, nie później niż w terminie 60 dni od dnia odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy.

Przedsiębiorcy turystyczni mogą też skorzystać z ułatwień związanych z przepisami prawa pracy oraz prawa podatkowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji oraz dokonania analizy Twojej sytuacji i znalezienia najlepszego rozwiązania skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

533-330-881
698-683-893

Inne aktualnośći

UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Trudności dotykające przedsiębiorców w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa wpływają na możliwości zapłaty zobowiązań podatkowych. Przepisy projektowanej tzw. Tarczy antykryzysowej zakładają, że Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z…

BRANŻA GASTRONOMICZNA – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął najemców lokali handlowych, w tym właścicieli pubów i restauracji. Projektowane przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej nie odnoszą się bezpośrednio do branży gastronomicznej, ale mogą korzystnie wpłynąć na ochronę…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.