Oferta

Świadczymy kompleksowe usługi z zakresu wszystkich dziedzin prawa. Zaangażowanie naszego zespołu oraz stała współpraca z renomowanymi kancelariami oraz przedstawicielami innych zawodów prawniczych pozwala na wypracowanie optymalnego rozwiązania w nawet najtrudniejszej sytuacji.

Kancelaria Prawna Poznań

Reprezentacja przed sądem

Oferujemy zastępstwo i reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi, Sądem Najwyższym, Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, a także w postępowaniu mediacyjnym i arbitrażowym. Kancelaria prowadzi stałą współpracę z kancelariami komorniczymi, notarialnymi, prawnikami zagranicznymi, biurami tłumaczeń oraz agencjami detektywistycznymi.

Sprawy z zakresu prawa cywilnego:

Oferujemy zastępstwo oraz doradztwo w zakresie prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań, spadków, dóbr osobistych oraz prawa rzeczowego. Ponad to świadczymy zastępstwo Klienta w sporach o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie w sprawach o naruszenie dóbr osobistych, z tytułu wypadków komunikacyjnych bądź błędów medycznych, także na etapie postępowania egzekucyjnego. Zdobyliśmy wieloletnią praktykę w sprawach spadkowych, ubezpieczeń społecznych oraz w zakresie prawa zobowiązań. Profil kancelarii ukierunkowany jest również na świadczenie pomocy prawnej w sprawach dotyczących nieruchomości, motoryzacji oraz budownictwa.

Sprawy z zakresu prawa karnego:

Zapewniamy konsekwentną i zdecydowaną obronę w postępowaniu przygotowawczym oraz przed sądem. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach dotyczących postępowania wykonawczego, w szczególności w postępowaniu o udzielenie przerwy, odroczenia wykonania kary, warunkowego przedterminowego zwolnienia oraz o wykonywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. Nasza specjalizacja obejmuje także obronę interesów Klienta w sprawach o przestępstwa skarbowe, także na etapie kontroli skarbowej. Podejmujemy się reprezentacji interesów pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym polegającą na dochodzeniu roszczeń z tytułu powództw adhezyjnych, nawiązek, zadośćuczynień, naprawienia szkody oraz świadczeń pieniężnych.

Prawo rodzinne i sprawy osobiste:

Oferujemy profesjonalne zastępstwo i doradztwo w rozwiązywaniu indywidualnych problemów w sprawach osobistych, w szczególności o rozwód, separację, alimenty, jak również związanych z majątkowym ustrojem małżeńskim, w szczególności z podziałami majątku.

Obsługa prawna przedsiębiorcy:

Świadczymy kompleksową obsługę prawną spółek oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, obejmującą w szczególności prowadzenie sporów sądowych, pośrednictwo w negocjacjach oraz przygotowanie i opiniowanie umów, m. in. kontraktów budowlanych. Oferta obejmuje również postępowanie rejestrowe, a więc pomoc w rozpoczęciu działalności i wyborze jej najodpowiedniejszej formy, a także tworzenie i reorganizację firm. Znajomość branży handlowej oraz swoboda działania w sektorze gospodarczym umożliwia nam znalezienie rozwiązania dostosowanego do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy oraz należyte zabezpieczenie jego interesów.

Sprawy z zakresu prawa administracyjnego:

Doradzamy i reprezentujemy interesy Klienta przed organami administracji, w szczególności w zakresie opracowania odwołań od decyzji organów pierwszej instancji i wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zapewniamy także zastępstwo w postępowaniu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.