Podział majątku po rozwodzie

podzial majatku po rozwodzie 300x200 - Podział majątku po rozwodzie

Wspólność majątkowa pomiędzy małżonkami ustaje z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego, wówczas pojawia się koniczność dokonania podziału majątku wspólnego byłych małżonków. Dokonanie podziału majątku po rozwodzie może być trudnym i skomplikowanym procesem, dlatego warto aby niezależnie od wybranego sposobu strony skontaktowały się z prawnikiem.

Co wchodzi w skład majątku wspólnego

Majątek wspólny małżonków podlegający podziałowi po rozwodzie to tzw. majątek dorobkowy. Obejmuje on przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa, zarówno te nabyte wspólnie, jak i nabyte przez każde z małżonków z osobna, np. wynagrodzenia za pracę. Do majątku wspólnego nie wchodzi jednak tzw. majątek osobisty, np. nieruchomość otrzymana w spadku lub darowiźnie. Sytuacja komplikuje się jednak w chwili, gdy z majątku osobistego dokonywane są nakłady na majątek wspólny bądź odwrotnie – z majątku wspólnego na osobisty. W takich sytuacjach podział majątku po rozwodzie musi uwzględnić również rozliczenie nakładów, które miały miejsce.

Podział majątku po rozwodzie niekoniecznie w sądzie

Do podziału majątku wspólnego małżonków może dojść:

  • w drodze umowy,
  • w procesie rozwodowym na wniosek jednego z małżonków, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu,
  • w postępowaniu nieprocesowym.

Najszybszym i najmniej kosztowym rozwiązaniem jest zawarcie umowy. Małżonkowie nie zawsze od razu są na nią gotowi, jednak praktyka wskazuje, że pokierowani przez doświadczonego prawnika potrafią dojść do porozumienia i osiągnąć satysfakcjonujący konsensus. Jeżeli nie ma możliwości ugodowego załatwienia sprawy – podziału dokona sąd. I tak – jeżeli wpłynie wniosek, a sąd uzna, że jest to możliwe – podział zostanie przeprowadzony w trakcie rozwodu. Warto zaznaczyć, że taki wniosek może zostać złożony wyłącznie przez rozwodzących się małżonków. Natomiast w postępowaniu nieprocesowym, tzn. po uprawomocnieniu się wyroku rozwodowego, podziału można dokonać także na wniosek zgłoszony przez wierzyciela jednego lub obojga małżonków.

Podział majątku po rozwodzie – nie zawsze na równe części

Wiele osób zakłada, że wspólny majątek po rozwodzie zostanie podzielony na dwie równe części – nie zawsze tak jest. Co do zasady małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Co innego mogą oczywiście ustalić w intercyzie. Jeżeli jednak nie zawarli takowej, to i tak każde z małżonków może żądać ustalenia udziałów z uwzględnieniem stopnia, w jakim przyczyniło się do powstania majątku. Aby do tego doszło, muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki:

  • istnienie ważnego powodu uzasadniającego ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym,
  • stopień przyczynienia się do powstania majątku wspólnego, tj. podejmowania szczególnych starań zmierzających do jego powstania.

Warto natomiast pamiętać, że argumentem na rzecz nierównego podziału majątku wspólnego po rozwodzie nie jest wina rozpadu małżeństwa.

Przed podziałem – kontakt z prawnikiem

W tym miejscu należy podkreślić, że nawet jeżeli małżonkowie zdecydują się na podział majątku po rozwodzie bez udziału sądu, powinni wcześniej skonsultować się prawnikiem. Podział majątku może bowiem okazać się skomplikowany, w szczególności gdy małżonkowie nie potrafią samodzielnie ustalić składników majątku wspólnego i majątków osobistych, gdy wspólnie wychowują małoletnie dzieci lub gdy małżonkowie w różnym stopniu przyczynili się do powstania majątku wspólnego.

Autor Tekstu: Adwokat Adam Antkowiak
tel kontaktowy: 698 683 893
mail: [email protected]

Inne aktualnośćiKontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.