Prawo Budowlane

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak świadczy kompleksowe usługi z dziedziny prawa budowlanego, zakres usług uzależniony jest od indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wszelkie czynności związane z udzielaniem pomocy prawnej dla naszych klientów zawsze realizuje doświadczony prawnik. Wspieramy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców.

Prawidłowe przeprowadzenie procesu inwestycyjno-budowlanego wymaga nie tylko znajomości ustawy Prawo budowlane, ale także zastosowania przepisów Kodeksu cywilnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz ustawy Prawo ochrony środowiska i innych. Rozpoczęcie inwestycji przed dopełnieniem niezbędnych formalności może wiązać się z kosztami znacznie przekraczającymi poniesione nakłady finansowe. W związku z tym ważne jest skorzystanie z profesjonalnej pomocy. Mogą Państwo umówić się na spotkanie.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

  • pomoc prawną niezbędną w procesie uzyskania warunków zabudowy,
  • pomoc prawną związaną z uzyskiem pozwolenia na budowę oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie,
  • szczegółową analizę oraz ocenę prawną umów o roboty budowlane,
  • przygotowanie umów o prace projektowe,
  • przygotowanie umów o roboty budowlane,
  • przygotowanie umów o pełnienie nadzoru inwestorskiego,
  • reprezentację przed organami administracji publicznej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak świadczy także usługi związane z dochodzeniem roszczeń cywilnych związanych w szczególności z wadliwym lub nienależytym wykonaniem obiektów budowlanych. Reprezentujemy klienta w trakcie prowadzonych negocjacji oraz przeprowadzamy ocenę prawną proponowanej ugody.

W sytuacji, gdy ugodowe załatwienie sprawy nie jest możliwe, reprezentujemy klienta przed sądem dochodząc od wykonawców kar umownych, roszczeń gwarancyjnych, roszczeń odszkodowawczych oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

Kancelaria zapewnia wsparcie zarówno klientom biznesowym, jak i klientom indywidualnym.Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.