Prawo Karne Poznań

Prawo karne

 

rot1 300x198 - Prawo Karne PoznańKancelaria Adwokacka Adam Antkowiak oferuje pomoc prawną na każdym etapie postępowania toczącego się w sprawach karnych – zarówno przed policją i prokuraturą przed wszczęciem postępowania sądowego, jak również przed sądem we wszystkich instancjach.

Wszelkie czynności związane z udzielaniem pomocy prawnej dla naszych klientów zawsze realizuje doświadczony adwokat.

Udział w procesie karnym jest jednym z najbardziej stresujących doświadczeń związanych z działaniem wymiaru sprawiedliwości, zarówno dla oskarżonego jak i pokrzywdzonego. Stopień skomplikowania przepisów Kodeksu karnego oraz Kodeksu postępowania karnego wymaga, aby już od pierwszego etapu postępowania korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. Tylko doświadczony adwokat jest w stanie odpowiednio przygotować oskarżonego lub pokrzywdzonego do faktycznej obrony własnych interesów.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak w zakresie Prawo Karne Poznań oferuje pełen zakres usług prawnych w sprawach regulowanych przez prawo karne na każdym etapie postępowania – od chwili wszczęcia śledztwa lub dochodzenia, przez proces karny, aż po złożenie apelacji oraz skargi kasacyjnej.

Co reguluje Prawo Karne ?

Zadaniem obrońcy w postępowaniu karnym jest podejmowanie wszelkich czynności na korzyść oskarżonego, których celem jest doprowadzenie do uniewinnienia oskarżonego bądź osiągnięcia najbardziej satysfakcjonującego go rozstrzygnięcia sprawy. Świadczymy usługi obejmujące m.in.:

 • przygotowanie strategii obrony,
 • obecność podczas przesłuchań oskarżonego i świadków
 • występowanie w charakterze obrońcy na każdym etapie procesu karnego,
 • przygotowywanie pism procesowych oraz wniosków dowodowych,
 • udział w postępowaniach wykonawczych dotyczących wniosków o odroczenie wykonywania kary, przedterminowe warunkowe zwolnienie, przerwę w wykonaniu kary,
 • składanie środków zaskarżenia od niekorzystnych dla oskarżonego rozstrzygnięć.

W przypadku pełnomocnictwa udzielonego przez pokrzywdzonego adwokat koncentruje się na obronie interesów jego w taki sposób, aby wyrok kończący sprawę korzystne dla niego rozstrzygnięcie merytoryczne. W szczególności świadczmy usługi polegające na:

 • sporządzeniu pisemnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa,
 • sporządzaniu subsydiarnego aktu oskarżenia,
 • obecności podczas przesłuchań pokrzywdzonego,
 • reprezentowanie pokrzywdzonego na etapie postępowania przygotowawczego oraz sądowego jako oskarżyciela posiłkowego,
 • składaniu wniosków dowodowych,
 • składaniu środków zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć merytorycznych.

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak gwarantuje rzetelność i profesjonalizm oraz zachowanie całkowitej poufności w zakresie pozyskiwanych informacji. Posiadamy doświadczenie związane ze sprawami dotyczącymi:

Sprawy karne

 • kradzieży, kradzieży z włamaniem, rozbojów,
 • uszkodzeń ciała,
 • wypadków drogowych,
 • błędów medycznych,
 • jazdy pod wpływem alkoholu lub środków odurzających,
 • posiadania narkotyków,
 • nieumyślnego spowodowania śmierci,
 • zabójstwa,
 • gróźb karalnych,
 • fałszerstwa.

Doświadczenie oraz zaangażowanie na każdym etapie postępowania w sprawach karnych pozwala nam na doprowadzenie do rozstrzygnięć satysfakcjonujących naszych klientów. Zapraszamy do kontaktu, jeśli ze względu na swoją sytuację potrzebują Państwo pomocy kancelarii, której specjalizacją jest prawo karne Poznań nie jest jedynym obszarem naszej działalności.

 

Zobacz również:

PRAWO KARNE – PRZEDAWNIENIE I JEGO KONSEKWENCJEKontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.