PRAWO PRACY A KORONAWIRUS PRZESTÓJ ZAKŁADU PRACY

Epidemia koronawirusa zrodziła konieczność reorganizacji wielu przedsiębiorstw. Z uwagi na panujące ograniczenia, wielu pracowników zostało oddelegowanych do domów, tracąc w konsekwencji możliwość wykonywania pracy. Wskazujemy jakie uprawnienia przysługują pracownikowi w przypadku wystąpienia przestoju w zakładzie pracy i w jaki sposób pracodawca może zareagować w przypadku przestoju.

Zgodnie z art. 81 kodeksu pracy, pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje wynagrodzenie wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną, a jeżeli taki składnik wynagrodzenia nie został wyodrębniony przy określaniu warunków wynagradzania – 60% wynagrodzenia. W każdym przypadku wynagrodzenie to nie może być jednak niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. Jak dalej wskazuje kodeks pracy, wskazane wynagrodzenie przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, wynagrodzenie nie przysługuje.

Niewątpliwie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii koronawirusa nie można kwalifikować jako przestój powstały z winy pracownika, wobec czego uznać należy, iż każdemu pracownikowi, który z uwagi na zaistniałe przeszkody nie może wykonywać swojej pracy, należy się wynagrodzenie, w wymiarze określonym na podstawie wyżej wskazanych regulacji.

Inną możliwością, którą dysponuje pracodawca w przypadku wystąpienia przestoju jest powierzenie pracownikowi na czas przestoju innej odpowiedniej pracy, o czym mówi art. 81 § 2 kodeksu pracy. W takiej sytuacji wynagrodzenie za tę pracę przysługuje w takiej wysokości, w jakiej pracownik otrzymywał przed przestojem. W tym przypadku stosuje się sposób obliczania wynagrodzenia opisany wyżej.

Podsumowując, to do pracodawcy należy wybór, czy na czas przestoju powierza pracownikowi inne czynności, czy też pozostawia pracownika w gotowości do pracy. Niezależnie od tego, pracownikowi w ramach stosunku pracy na czas przestoju przysługuje wynagrodzenie, jednak jego wymiar można ograniczyć.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Inne aktualnośći

TARCZA ANTYKRYZYSOWA – POMOC PRAWNA ADWOKAT POZNAŃ

W związku z sytuacją wywołaną pandemią koronawirusa w Polsce wychodzimy naprzeciw przedsiębiorcom, pracownikom i konsumentom w celu rozwiązania problemów prawnych związanych z wystąpieniem epidemii. Projektowane zmiany tzw. Tarczy Antykryzysowej zawierają szereg rozwiązań z zakresu prawa…

KORONAWIRUS – KONTRAKTY A SIŁA WYŻSZA

Wybuch epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz jego wpływ na zdrowie publiczne, życie ludzkie i działalność gospodarczą budzą coraz większe obawy. Wielu przedsiębiorców stanęło przed koniecznością kompletnej reorganizacji przedsiębiorstw, co niewątpliwie stanowi istotne ograniczenie w…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.