Prawo Pracy

Prawo pracy

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak świadczy kompleksowe usługi z zakresu prawa pracy. Czynności związane z udzielaniem pomocy prawnej dla naszych klientów realizuje doświadczony prawnik Poznań lub Pniewy nie muszą być miejscem zamieszkania bądź siedzibą zainteresowanego. Wspieramy zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorców.

Stosunki między pracodawcami i pracownikami regulowane są przez ustawę Kodeks pracy oraz inne ustawy i akty wykonawcze, w których określone zostały prawa i obowiązki pracowników i pracodawców. Kodeks pracy wskazuje, że przez nawiązanie stosunku pracy rozumie się sytuację, w której pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonego rodzaju pracy na rzecz pracodawcy – pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym, zaś pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Przywołana definicja stosunku pracy nie odpowiada jednak wymaganiom współczesnego, dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, a to oznacza, że zarówno pracodawcy jak i pracownicy poszukują elastycznych rozwiązań. W tym zakresie niezbędne jest zachowanie ostrożności, która zagwarantuje, że wszelkie działania są zgodne z zasadami prawa pracy i nie dochodzi do naruszenia czyichkolwiek uprawnień.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak oferuje obsługę prawną dla pracodawców i pracowników związaną z negocjowaniem i przygotowaniem umów o pracę, zmiany warunków zatrudnienia czy rozwiązywania stosunku pracy, a także – reprezentację przed sądem pracy. Pomoc, jaką świadczy doświadczony adwokat obejmuje w szczególności:

  • przygotowanie umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie prowadzenia działalności konkurencyjnej,
  • opracowywanie regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania i premiowania oraz innych regulaminów zakładowych,
  • doradztwo w zakresie zwolnień grupowych i treści układów zbiorowych pracy,
  • doradztwo w procesach związanych w restrukturyzacją, łączeniem, dzieleniem i przekształcaniem zakładów pracy,
  • reprezentowanie przed sądem pracowników i pracodawców w sprawach dotyczących min.: ustalenia istnienia stosunku pracy, przywrócenia do pracy, dyskryminacji, molestowania i mobbingu w pracy, zapłaty odszkodowania i zadośćuczynienia w sporach z zakresu prawa pracy, wydania i sprostowania świadectwa pracy i in.

Naruszenie przepisów prawa pracy w jakimkolwiek obszarze zawsze stwarza ryzyko wystąpienia pracodawcy lub pracownika z powództwem do sądu pracy. Z tego powodu istotne jest, aby w podejmowaniu jakichkolwiek decyzji o charakterze kadrowym uczestniczy  prawnik. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego i umówienia się na spotkanie.

 Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.