Pomagamy w negocjowaniu oraz zawieraniu kontraktów handlowych. Sporządzamy i opiniujemy wszelkiego typu umowy w obrocie gospodarczym od prostych zleceń po skomplikowane kontrakty. Koncentrujemy się na wypracowaniu i wynegocjowaniu najkorzystniejszych z punktu widzenia naszego Klienta postanowień umownych.