Posiadamy zespół specjalistów zajmujących się szeroko rozumianym prawem nieruchomości. Prowadzimy postępowania administracyjne dotyczące budowy nowych obiektów, sporządzamy i analizujemy umowy deweloperskie, umowy sprzedaży, dzierżawy i najmu nieruchomości. Współpracujemy z pośrednikami w obrocie nieruchomościami pomagając w bieżącej działalności, w szczególności przy zawieraniu umów pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz innych problemach związanych z działalnością branży pośrednictwa. Pomagamy w realizacji uprawnień z rękojmi i gwarancji.