Zajmujemy się kompleksowym prowadzeniem postępowań podatkowych. Od kontroli podatkowej po postępowanie przed sądami administracyjnymi. Prowadzimy sprawy z zakresu podatku akcyzowego, podatku VAT i podatku dochodowego zarówno przed Urzędami Skarbowymi jak i Urzędami Celno – Skarbowymi oraz w sprawach prowadzonych o przestępstwa skarbowe.