Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami zarówno w postępowaniu przedsądowym jak i sądowym. Zajmujemy się przygotowywaniem regulaminów pracy i innych aktów prawa wewnętrznego, w zależności od aktualnych potrzeb pracodawcy. Doradzamy w postępowaniach związanych z rozwiązywaniem stosunku pracy, w tym rozwiązywaniem stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, zwolnień grupowych i wszelkich bieżących problemach związanych ze stosowaniem i interpretowaniem prawa pracy.