Rozwody i alimenty Poznań

 Prawo Rodzinne, Alimenty, Rozwody – jak poradzić sobie w zaistniałej sytuacji ?

Przeczytaj więcej na temat rozdzielności majątkowej oraz intercyzy małżeńskiej

ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA – co musisz o niej wiedzieć ?

INTERCYZA – wprowadzenie  rozdzielności majątkowej zgodna wola małżonków

Kalkulatory alimentów na dzieci

Poniżej znajdziecie Państwo gotowy do złożenia w sądzie kalkulator alimentów na dzieci:

Kalkulatory alimentów – pomoc w wyliczeniu kosztów utrzymania dziecka

rot1 300x198 - Rozwody i alimenty Poznań

Rozwody – szybkie rozwiązanie małżeństwa albo rozwód z orzeczeniem o winie

Jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. Sam rozkład pożycia może jednak okazać się niewystarczający, aby sąd wydał orzeczenie o ustaniu małżeństwa, dlatego decyzję o złożeniu pozwu rozwodowego warto poprzedzić konsultacją z prawnikiem. Na spotkanie z adwokatem powinny zdecydować się także te osoby, które otrzymały pozew rozwodowy złożony przez małżonka, ale nie zgadzają się z jego decyzją.

Przed złożeniem pozwu lub sporządzeniem odpowiedzi na pozew trzeba poznać szczegóły dotyczące przebiegu rozwodu i jego skutki. Może przedstawić je państwu doświadczony Rozwód prawnik Poznań. Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak gwarantuje profesjonalną pomoc, ale również całkowitą dyskrecję.

 

Sąd może, ale nie musi orzekać o winie

 

Jednym z najważniejszych pytań, jakie zadaje sobie osoba decydująca się na rozwód jest pytanie o żądanie orzeczenia winy za rozpad małżeństwa – czy warto? Wina może zostać orzeczona po stronie jednego lub obojga małżonków – decyzja sądu w tym zakresie ma niebagatelne znaczenie, ponieważ bezpośrednio wpływa na powstanie i zakres obowiązku alimentacyjnego po stronie małżonków. Sąd odstąpi od orzekania o winie tylko, jeżeli oboje małżonkowie wyrażą na to zgodę.

 

Pomoc, jaką oferuje kancelaria rozwodowa Adama Antkowiaka

 

Mamy świadomość, że decyzja o rozwodzie jest jedną z najtrudniejszych, z jaką muszą zmierzyć się małżonkowie. Samodzielne prowadzenie sprawy przed sądem jest trudne z uwagi na silne emocje oraz stres towarzyszący stronom, dlatego oferujemy Państwu kompleksową pomocdotyczącą m.in.: Rozwód prawnik Poznań

 • podjęcia decyzji w zakresie słuszności decyzji o rozwodzie bez orzekania o winie – taki rozwód pozwala na szybkie uzyskanie orzeczenia o ustaniu małżeństwa, ale decydują się na niego małżonkowie, którzy nie pozostają w konflikcie i potrafią samodzielnie porozumieć się w kwestiach związanych z wysokością alimentów oraz opieki nad dziećmi. Należy jednak pamiętać, że małżonek który pozostaje niedostatku w wyniku rozwodu za który nie ponosi winy, może żądać od byłego małżonka alimentów – takie postępowanie będzie jednak długotrwałe i trudne, ponieważ zwykle wymaga udowodnienia winy małżonka odpowiedzialnego za rozkład pożycia,
 • przygotowania pozwu rozwodowego zawierającego żądanie rozwiązania przez sąd związku małżeńskiego oraz innych pism procesowych od których może zależeć treść orzeczenia rozwodowego,
 • sporządzenia wniosku o zabezpieczenie roszczeń o alimenty, a jeżeli zaistnieje taka potrzeba – także wniosku z zakresu kontaktów z małoletnim dzieckiem,
 • reprezentowania klienta przed sądem.

Przypominamy, że jeśli chodzi prowadzenie spraw alimenty Poznań nie jest jedynym obszarem naszego działania. Reprezentujemy klientów także przed innymi sądami, a klientów chcących skorzystać z porad prawnych zapraszamy również do filii naszej kancelarii w Pniewach.

 

Poznań nie musi być miejscem zamieszkania dzieci

 

Prawo rodzinne:

Kompleksowa reprezentacja w procesie o rozwód lub separację;

  • udział w mediacjach i ustaleniach małżonków;
  • rozwód z orzekaniem lub bez orzekania o winie;
  • rozwód z obcokrajowcem;
  • alimenty
  • podział majątku;
  • sprawy związane z ustaleniem kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy o uznanie zagranicznego wyroku rozwodowego;
  • inne.

Alimenty na dziecko, alimenty na żonę lub męża:

 • pozew o alimenty na dziecko;
 • pozew o alimenty na żonę lub męża;
 • odpowiedź na pozew o alimenty;
 • zasądzenie alimentów;
 • alimenty od rodzica przebywającego za granicą;
 • inne.

 

Sprawy majątkowe:

  • przeprowadzenie podziału majątku wspólnego małżonków;
  • ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym;
  • wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania finansowe małżonka;
  • zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu (np. zaciąganie nadmiernego zobowiązania, zbycie nieruchomości, umowy poręczenia);
  • pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym (np. z uwagi na uzależnienie);
  • zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty;
  • małżeńskie umowy majątkowe;
  • zniesienie wspólności ustawowej (intercyza);
  • inne.

 

Władza rodzicielska, kontakty z dzieckiem:

 

  • sprawy o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie lub zawieszenie władzy rodzicielskiej;
  • ustalenie kontaktów z dzieckiem;
  • sprawy związane z wydaniem dziecka;
  • porozumienie odnośnie istotnych spraw dziecka;
  • zezwolenie na zarządzanie majątkiem dziecka;
  • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu rodzicowi;
  • zakazanie styczności z dzieckiem jednemu z rodziców;
  • zmiana wyroku rozwodowego odnośnie władzy rodzicielskiej;
  • inne.

Ustalenie rodzicielstwa:

  • uznanie dziecka;
  • sądowe ustalenie ojcostwa (na podstawie oświadczenia lub badań DNA);
  • ustalenie macierzyństwa;
  • zasądzenie alimentów;
  • zaprzeczenie ojcostwa/macierzyństwa;
  • unieważnienie uznania dziecka;
  • zmiana nazwiska;
  • inne.


Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.