Spółki Poznań

Spółki Poznań

Jednym z kluczowych elementów prowadzących do sukcesu przedsiębiorstwa jest profesjonalna obsługa prawna świadcząca usługi na każdym etapie jego funkcjonowania. Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak świadczy pomoc prawną oraz kompleksowe usługi związane z zakładaniem oraz rejestracją przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, zgłaszaniem zmian, które zachodzą w jego strukturze i bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstwa. Nasi klienci zawsze mogą mieć pewność, że ich problemem zajmie się doświadczony prawnik Poznań nie jest jedynym obszarem naszej działalności.

Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie w zakresie rejestracji działalności gospodarczej, także w odniesieniu do indywidualnego przedsiębiorcy, gwarantując szybkie i bezbłędne dopełnienie formalności związanych z obowiązkiem rejestracji.  Kompleksowe usługi świadczone przez naszą kancelarię zagwarantują Państwu szybkie i bezproblemowe dopełnienie formalności związanych z założeniem oraz zarejestrowaniem działalności gospodarczej, jej prowadzeniem, a także – jeżeli zaistnieje taka konieczność – zbyciem, ogłoszeniem upadłości lub likwidacją przedsiębiorstwa.

Kancelaria Adwokacja Adam Antkowiak oferuje także pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów korporacyjnych, analizy zgodności z prawem uchwał podejmowanych przez władze statutowe oraz ich zaskarżanie. Posiadamy również doświadczenie w opracowywaniu regulacji wewnętrznych przedsiębiorstwa, takich jak regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania.

Nasza oferta obejmuje w szczególności:

 • doradztwo w zakresie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej,
 • przygotowanie dokumentów założycielskich, w tym uchwały wspólników lub organów spółki,
 • reprezentowanie przed organami rejestracyjnymi,
 • złożenie wniosku o wpis spółki do Krajowego Rejestru Sądowego,
 • wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników, zarządów, rad nadzorczych, walnych zgromadzeń, komisji rewizyjnych,
 • zaskarżanie uchwał walnych zgromadzeń akcjonariuszy i zgromadzeń wspólników,
 • wsparcie prawne w procesach związanych z przekształceniem, sprzedażą, likwidacją spółki,
 • bieżące doradztwo prawne w zakresie spraw związanych z działaniem spółki, w tym sporządzanie umów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i in.
 • prowadzenie negocjacji i mediacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółki,
 • opracowywanie oraz opiniowanie umów w obrocie między przedsiębiorstwami,
 • reprezentowanie w postępowaniach przedsądowych i sądowych wszystkich instancji,
 • windykacja wierzytelności.

Zapraszamy do kontaktu i umówienia się na spotkanie. Siedziba Kancelarii Adwokackiej Adam Antkowiak znajduje się w Poznaniu przy ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, a jej filia w Pniewach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2.

To Klient decyduje, która lokalizacja jest dla niego dogodna, w szczególności jeżeli sprawa dotyczy przedsiębiorstwa, którego działalność wykracza poza granice miasta Poznania. Kancelaria Adam Antkowiak, to adwokat Poznań i inne miasta na terenie województwa, a w razie potrzeby – kraju.

 Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.