Stowarzyszenia i fundacje

Stowarzyszenia i fundacje

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji działających w sektorze organizacji pozarządowych. Wszelkie czynności związane z udzielaniem pomocy realizuje doświadczony prawnik Poznań nie musi być miejscem zamieszkania bądź siedzibą zainteresowanego.

Organizacje pozarządowe, w zależności od obszaru prowadzonej działalności doświadczają różnego rodzaju trudności o charakterze prawnym. Skomplikowane procedury związane z zakładaniem i rejestrowaniem stowarzyszeń oraz fundacji, a także trudności związane z pozyskiwaniem i rozliczaniem środków finansowych sprawiają, że warto w tym zakresie korzystać z profesjonalnej pomocy prawnej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak świadczy kompleksowe usługi związane z obsługą prawną stowarzyszeń i fundacji (prowadzących działalność gospodarczą i nieprowadzących działalności gospodarczej).

Nasza oferta obejmuje pomoc w zakładaniu stowarzyszenia lub fundacji, rejestracji ich w Krajowym Rejestrze Sądowym czy w uzyskaniu statusu organizacji pożytku publicznego. Pomagamy również w bieżącej obsłudze organizacji pozarządowych. W zakres świadczonych usług wchodzi w szczególności:

 • przygotowanie aktów założycielskich organizacji,
 • rejestracja organizacja w KRS wraz z zastępstwem prawnym w zakresie rejestracji,
 • doradztwo dla organów nadzorczych i organów zarządczych
 • obsługa prawna posiedzeń organów nadzorczych i organów zarządczych,
 • weryfikacja bieżących dokumentów organizacji kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,
 • przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie,
 • przygotowywanie i nadzór nad dokumentacją organizacji,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, administracyjnych i egzekucyjnych oraz przed organami administracji publicznej,
 • opiniowanie i projektowanie umów,
 • bieżące konsultacje prawne,
 • przeprowadzenie procedur związanych z zakończeniem działalności i likwidacją stowarzyszenia lub fundacji.

Wszystkie wymienione czynności wykonywane są najwyższą starannością, której gwarancją jest zarówno przygotowanie merytoryczne, jak i doświadczenie. Wysoką jakość obsługi oraz indywidualne podejście do każdego problemu zapewnia doświadczony prawnik Poznań oraz Pniewy nie stanowi w tym zakresie wyłącznych obszarów naszego działania.

 Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.