Stowarzyszenie zwykłe, a stowarzyszenie rejestrowe

Stowarzyszenie zwykłe, a stowarzyszenie rejestrowe – jaka jest różnica ?

Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają dwie formy tworzenia stowarzyszeń. Jedną z nich jest możliwość założenia stowarzyszenia zwykłego. Takie stowarzyszenie nie wymaga wpisu do krajowego rejestru sądowego. Jego założenie jest szybsze i prostsze. Inną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie rejestrowe. Jego założenie jest bardziej sformalizowane i trudniejsze. Ta forma stowarzyszenia daje jednak więcej możliwości co do działania stowarzyszenia. Poniżej prezentujemy opis poszczególnych form stowarzyszeń. Dodatkowe informacje lub wyjaśnienia udzieli Ci na spotkaniu doświadczony prawnik zajmujący się tematem stowarzyszeń

Stowarzyszenie zwykłe

Stowarzyszenie zwykłe stanowi uproszczoną formę stowarzyszenia. Stawia przed zrzeszającymi się mniejsze wymagania co do formalności, które trzeba wykonać dla prawidłowego założenia stowarzyszenia.

Dla powstania stowarzyszenia zwykłego potrzebne są minimum 3 osoby. Ich zadaniem jest uchwalenie regulaminu działania i wybór przedstawiciela. Kolejnym krokiem jest zgłoszenie pisemnej informacji o powstaniu stowarzyszenia do właściwego wydziału w starostwie powiatowym. W przypadku miast na prawach powiatu tego typu dokumenty należy złożyć w Urzędzie danego miasta.

Jeżeli w ciągu 30 dni od momentu złożenia dokumentów w urzędzie nie zostanie wydany zakaz działalności stowarzyszenia, oznacza to, że może ono rozpocząć działania.

Ustawa prawo o stowarzyszeniach wprowadza jednak sporo ograniczeń dla stowarzyszeń założonych w trybie uproszczonym. Zgodnie bowiem z art. 42 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy

 

Stowarzyszenie zwykłe nie może:

1) powoływać terenowych jednostek organizacyjnych;

2) zrzeszać osób prawnych;

3) prowadzić działalności gospodarczej;

4) prowadzić odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Kolejnym ograniczeniem jest fakt, że Stowarzyszenie uzyskuje środki na działalność jedynie ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.

Stowarzyszenie zwykłe podlega ponadto określonym obowiązkom. Musi mieć numery NIP i REGON, tak jak każdy inny podmiot, oraz powinno prowadzić pełną księgowość, a co za tym idzie, sprawozdawać się corocznie do Urzędu Skarbowego (tj. sporządzać i wysyłać sprawozdania finansowe).

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS musi mieć co najmniej 15 założycieli. Zadaniem założycieli jest opracowanie i przygotowanie statutu oraz organizacja i przeprowadzenie zebrania założycielskiego. Podczas takiego zebrania założyciele podejmują decyzję o założeniu stowarzyszenia, przyjmują statut i wybierają komitet założycielski. Na takim zebraniu możliwe jest również powołanie komisji rewizyjnej.

Kolejnym krokiem jest rejestracja przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym. W celu rejestracji stowarzyszenia należy prawidłowo wypełnić odpowiednie formularze wniosków, zamieszczonych na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości oraz dołączyć do wniosku wszelkie niezbędne dokumenty. Rejestracja stowarzyszenia w Sądzie może potrwać nawet 4 miesiące. Jeżeli zależy Ci na sprawnej rejestracji stowarzyszenia, skorzystaj z pomocy doświadczonego prawnika.

Po rejestracji w sądzie trzeba jeszcze zawrzeć umowę z bankiem na prowadzenie rachunku bankowego.

Stowarzyszenie rejestrowane w KRS ma dużo więcej możliwości działania. Może prowadzić szeroką działalność statutową, która może być prowadzona w formie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego. Ponadto stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, która służy pozyskiwaniu funduszy na cele statutowe.

 

Zanim wybierzesz formę, w której chcesz założyć stowarzyszenie dobrze się zastanów. Zamiana stowarzyszenia zwykłego w rejestrowe nie jest bowiem możliwa.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące Stowarzyszeń.

Inne aktualnośći

aktualnosci1 - Likwidacja fundacji

Likwidacja fundacji

Decyzja o likwidacji fundacji W ustawie o fundacjach przewidziane są dwa powody, z jakich może zostać zlikwidowana fundacja. Są to: osiągnięcie celu, dla którego została ustanowiona fundacja albo wyczerpanie środków finansowych i majątku fundacji .…

Dozór elektroniczny – odbywanie kary pozbawienia wolności w Systemie dozoru elektronicznego

System dozoru elektronicznego - Pojęcie System dozoru elektronicznego to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków technicznych. Wyróżniamy trzy rodzaje dozoru: stacjonarny, mobilny i zbliżeniowy). Niniejszy wpis poświęcony będzie dozorowi stacjonarnemu. Polega on na tym, że…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.