UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Trudności dotykające przedsiębiorców w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa wpływają na możliwości zapłaty zobowiązań podatkowych. Przepisy projektowanej tzw. Tarczy antykryzysowej zakładają, że Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Ta sama ustawa wprowadza również przepisy umożliwiające radom gmin rozkładanie podatku na raty lub odroczenie terminu płatności podatku. Powyższe przepisy oznaczają, że możliwości zwolnienia z podatku od nieruchomości zależą od przepisów lokalnych, wprowadzonych przez samorządy.

Przepisy ordynacji podatkowej

Niezależnie od projektowanych zamian, dotychczasowe przepisy ordynacji podatkowej – art. 67a, umożliwiały rozkładanie również takich podatków na raty. Wniosek o umorzenie, rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności składa się do właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości wójta, Burmistrza, Prezydenta. W uzasadnieniu wniosku należy dokładnie opisać skutki jakie wywołała pandemia, w szczególności stopień zmniejszenia przychodów przedsiębiorstwa, ilość etatów w przedsiębiorstwie koniecznych do utrzymania oraz wszelkie inne czynniki które mogą mieć wpływ na decyzję Organu podatkowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

533-330-881
698-683-893

Inne aktualnośći

ZWOLNIENIA GRUPOWE – KORONAWIRUS

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników, stając w obliczu nadchodzącego kryzysu muszą zmierzyć się z ograniczeniami w liczbie zatrudnionych pracowników. W niektórych wypadkach konieczne jest przeprowadzenie procedury tzw. zwolnień grupowych. Procedura dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej…

ODWOŁANA WYCIECZKA – PROBLEMY WYWOŁANE KORONAWIRUSEM

Kryzys wywołany epidemią koronawirusa w sposób szczególny dotknął osób, które miały zaplanowany wyjazd turystyczny oraz podmiotów prowadzących działalność turystyczną. Uczestnicy wycieczek Obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają uczestnikom wyjazdów turystycznych odstąpienie od umowy i żądanie zwrotu całości…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.