UMORZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO, ROZŁOŻENIE PODATKU NA RATY TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przedsiębiorca w trudnej sytuacji gospodarczej może starać się o odroczenie spłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenie na raty lub nawet umorzenie, w całości lub w części zobowiązania podatkowego.

Rozwiązania takie przewiduje art. 67a ordynacji podatkowej. Projektowane zmiany przepisów tzw. Tarczy antykryzysowej przewidują ułatwienia dla przedsiębiorców związane z umarzeniem lub odraczaniem terminów płatności zobowiązań podatkowych.

Wniosek o udzielenie ulgi składa się do właściwego organu podatkowego. Wniosek należy odpowiednio uzasadnić, powołując się na trudną sytuację przedsiębiorstwa spowodowaną w szczególności czynnikami niezależnymi od przedsiębiorcy. Do takich czynników z pewnością należy zaliczyć wystąpienie pandemii koronawirusa w Polsce. W uzasadnieniu wniosku należy dokładnie opisać skutki jakie wywołała pandemia, w szczególności stopień zmniejszenia przychodów przedsiębiorstwa, ilość etatów w przedsiębiorstwie koniecznych do utrzymania oraz wszelkie inne czynniki które mogą mieć wpływ na decyzję Organu podatkowego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Inne aktualnośći

WNIOSEK O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, związane z epidemią koronawirusa w Polsce przewidują możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców. Przepisy zakładają umorzenie składek za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja…

DOFINANSOWANIA DLA PRACODAWCÓW W CZASIE KORONAWIRUSA

Projekt Tarczy antykryzysowej w kwestiach pracowniczych zakłada dwa główne rozwiązania mogące pomóc pracodawcą w przetrwaniu kryzysu. Dofinansowanie Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie, w drodze umowy zawartej ze Starostą. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.