WNIOSEK O ZWOLNIENIE ZE SKŁADEK ZUS TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przepisy tzw. Tarczy Antykryzysowej, związane z epidemią koronawirusa w Polsce przewidują możliwość umorzenia składek na ubezpieczenia społeczne dla niektórych przedsiębiorców. Przepisy zakładają umorzenie składek za okres od 1 marca 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r. Wniosek o umorzenie składek ZUS może złożyć mikroprzedsiębiorca, tj. przedsiębiorca który zatrudnia mniej niż 10 pracowników i osiąga  roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro. Ponadto ulga dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed dniem 1 lutego 2020 r.

Jeżeli przedsiębiorca zobowiązany jest do opłacania składek wyłącznie na własne ubezpieczenia wówczas możliwość umorzenia składek uzależniona jest od osiągniętego przez niego przychodu. Taki przedsiębiorca może starać się o umorzenie składek, jeżeli osiągnął przychód z prowadzenia pozarolniczej działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o zwolnienie z tytułu nieopłaconych składek nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.

Ustawodawca przewidział maksymalny termin do złożenia wniosku o umorzenie składek i ustalił go na dzień 30 czerwca 2020 r. Wnioski złożone po tym terminie nie będą rozpoznawane. Istotny jest fakt, że zwolnienie dotyczy wyłącznie nieopłaconych składek, zatem nie można domagać się zwrotu już zapłaconych należności.

Wniosek należy złożyć do właściwego miejscowo oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek należy odpowiednio uzasadnić wskazując sytuację w jakiej znalazł się przedsiębiorca.

W celu uzyskania szczegółowych informacji skontaktuj się z prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Inne aktualnośći

KORONAWIRUS – KONTRAKTY A SIŁA WYŻSZA

Wybuch epidemii i rozprzestrzenianie się koronawirusa oraz jego wpływ na zdrowie publiczne, życie ludzkie i działalność gospodarczą budzą coraz większe obawy. Wielu przedsiębiorców stanęło przed koniecznością kompletnej reorganizacji przedsiębiorstw, co niewątpliwie stanowi istotne ograniczenie w…

UMORZENIE ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO, ROZŁOŻENIE PODATKU NA RATY TARCZA ANTYKRYZYSOWA

Przedsiębiorca w trudnej sytuacji gospodarczej może starać się o odroczenie spłaty zobowiązania podatkowego, rozłożenie na raty lub nawet umorzenie, w całości lub w części zobowiązania podatkowego. Rozwiązania takie przewiduje art. 67a ordynacji podatkowej. Projektowane zmiany…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.