ZWOLNIENIA GRUPOWE – KORONAWIRUS

Pracodawcy zatrudniający większą liczbę pracowników, stając w obliczu nadchodzącego kryzysu muszą zmierzyć się z ograniczeniami w liczbie zatrudnionych pracowników. W niektórych wypadkach konieczne jest przeprowadzenie procedury tzw. zwolnień grupowych. Procedura dotyczy pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni zwolnienie obejmuje co najmniej:

1) 10 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników,

2) 10% pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 100, jednakże mniej niż 300 pracowników,

3) 30 pracowników, gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 300 lub więcej pracowników

W wypadku konieczności przeprowadzenia zwolnień grupowych konieczne jest skonsultowanie zwolnień z organizacjami związkowymi działającymi u danego pracodawcy, a jeżeli takich nie ma – z przedstawicielami pracowników. Pracodawca powinien zawrzeć z pracownikami porozumienie, które powinno zostać zgłoszone do Powiatowego Inspektora Pracy. Dopiero po zgłoszeniu porozumienia można przystąpić do zwolnień grupowych.

W celu szczegółowego omówienia zakresu i procedury zwolnień grupowych skontaktuj się z doświadczonym prawnikiem, który odpowie na wszelkie pytania dotyczące rozwiązań prawnych związanych również z epidemią koronawirusa w tym tarczy antykryzysowej.

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

533-330-881
698-683-893

Inne aktualnośći

DOFINANSOWANIA DLA PRACODAWCÓW W CZASIE KORONAWIRUSA

Projekt Tarczy antykryzysowej w kwestiach pracowniczych zakłada dwa główne rozwiązania mogące pomóc pracodawcą w przetrwaniu kryzysu. Dofinansowanie Pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie, w drodze umowy zawartej ze Starostą. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wysokości spadku…

UMORZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA

Trudności dotykające przedsiębiorców w związku z wystąpieniem epidemii koronawirusa wpływają na możliwości zapłaty zobowiązań podatkowych. Przepisy projektowanej tzw. Tarczy antykryzysowej zakładają, że Rada gminy może wprowadzić, w drodze uchwały, za część roku 2020, zwolnienia z…Kontakt

TELEFON

 

+ 48 698-683-893

+ 48 61 855 28 73

 

E-MAIL

 

[email protected]

[email protected]

ADRES

 

Kancelaria Adwokacka Adam Antkowiak

ul. Stary Rynek 77 lokal I piętro, 61-760 Poznań;

Filia:

ul. Powstańców Wlkp. 2,62-045 Pniewy

 

W wyjątkowych sytuacjach, w razie  szczególnej potrzeby jesteśmy gotowi zorganizować spotkanie w miejscu dogodnym dla Klienta – dla usług, które świadczy nasza kancelaria prawna Poznań nie jest jednym obszarem działania.